logitech罗技
您的位置:主页 > 产品中心 > 视频会议系统 > logitech罗技 >
  • 产品详情

    CC4900E 商务高清会议摄像头
     
                                        优质 PTZ 摄像头配备超高清图像系统和自动摄像头控制